Kui pulmavanem ei ole andnud luba isegi kolmanda pitsi tõstmise eel sööki taldrikule tõsta ja palub taas pitsid/pokaalid/klaasid täis valada, siis võib kuulda ja näha mõne pulmalise huulil juba esimest nurinat. Ollakse ju pulmapeol üldjuhul oma esimese hommikusöögiga.

Samas on pulmalised enamasti väga sõnakuulelikud ja taldrikud jäävad toidust puutumata.„Kolmas pits on juba vanadel eestlastel olnud ikka lauluga, seetõttu palun kõigil taas püsti tõusta ja joogipits kätte võtta ning silmadega noorpaar üles leida, et neile ühiselt laulda“,ärgitab pulmavanem kõiki püsti tõusma. Järgneb laul „nad elagu!“, mida siinkirjutaja saadab pulmades 12-keelelise naturaalkitarriga. Oluline on, et kitarr peab olema juba lauda istumise hetkel läheduses, sest kõrvalruumist tooma minnes võib tagasi tulles pulmavanem oma ebameeldivaks üllatuseks ees leida kõigil toitu täis laotud taldrikud. Nii on ükskord! juhtunud…

Kui laul lauldud, ütleb pulmavanem: „Palun kõigil istuda, välja arvatud noorpaar.“ Nüüd hõikavad noored kahekesi kõigile pulmalistele kolm korda „elagu!“ Aktiivsemad abiellujad kasutavad siinkohal juhust ja hõikavad: „kibe pulmalistele!“ Tavaliselt järgneb noorpaari elagu!-hüüdele pulmaliste maruline aplaus.