Üldjuhul pulmavanem noorpaariga kokkusaamise käigus kutsutavate/oodatavate külaliste kutsumisse ja nende arvu ei sekku. Küll on mitmel korral noorpaar pöördunud pulmavanema poole küsimusega, kas kutsuda koosviibimisele kirikuõpetaja? Loomulikult võib noorpaar esitada talle peokutse. Tavaliselt ütleb vaimulik pulmapeost viisakalt ära. Siinkirjutajal on siiski paaril juhul olnud kogemus, kus kirikuõpetaja on pulmapeol siiski osalenud.

Kasutatud kirjanduse järgi olid pulmakülalised loetud ka sadakond aastat tagasi, on kirjutanud Piret Õunapuu 2003. aastal välja antud raamatus „Eesti pulm“: ”Pulma kutsuti tavaliselt mõlema poole sugulased, sõbrad ja naabrid, mõnel pool kogu külarahvas. Määravaks sai tavaliselt pruudi ja peigmehe jõukus. Keskmine pulm oli 60 – 70 inimest ja suur pulm üle saja. Aukülalisena kutsuti pulma ka kirikuõpetaja ja köster ning kooliõpetaja. /…/ Suured pulmad on olnud tihti just vanemate sooviks. Oli ju eestlasele aastasadadega sisse juurdunud, et pulm on elu tähtsaim sündmus, ja seda tuleb tähistada nii, et kogu ilm imestab. Vana traditsiooni, et tütar väärikalt mehele panna või pojale naine võtta, oli noortel raske murda.“

Niisiis võis juhtudagi, et ”uhke pruudiisa kutsus kõik oma jahi- ja muud sõbrad, kellest paljusid ei tundnud ei pruut ega peigmees. Tema maksis ja tema kutsus ja kohal oli 200 inimest.” Levinud pulmaliste arv – 60/70 külalist on keskmine pulmade suurus ka sada aastat hiljem. Harva on kutsutud üle kaheksakümne või saja inimese. Läbi aegade on väikeseks peetud 15 – 30 osavõtjaga pulma. Nendesse pulmadesse pulmavanemat tavaliselt ei tellitagi.

Aja jooksul on sugulaste arv pulmas siiski kahanenud ja arvuliselt valitseb peol abiellujate sõprusring. Tuleb ette juhtumeid, kus sajaliikmelisest pulmaseltskonnast vaid kümmekond on olnud üle kolmekümne aasta vanad, s.o noorpaari vanemad, vanavanemad ja mõni onu/tädi.

Praktiseeriva pulmavanemana ligi 30 aasta tegevusele tagasi vaadates tuleb nõustuda pulmavanemate seas levinud tõdemusega, et paarkümmend aastat tagasi peeti pulmi üldjuhul 70 – 80 külalisega. Vahepeal jäi suuri pulmi vähemaks, nüüd on need jälle tagasi.

Siinkirjutaja juhitud kõige väiksema külaliste arvuga pulmas oli 22 inimest, seni olen valikute võimalusel eelistanud pulmi mitte üle 100 inimesega. Pulmavanem Martin Liivetil on olnud väikseim 12 ja suurim 210, Mart Tõnismäel 12 ja 250, Aleksander Parmanil 16 ja 220, Mart Puustil 20 ja 200, Irene Pukil 25 ja 200, Ants Välimäel 26 ja 180, Jaak Madismäel 30 ja 200 pulmalist.