1981. aastal välja antud raamatus „Pohjolan häät“ puudutab autor Wigdis J. Espeland oma Norra pulma kirjeldavas artiklis (Seremoniamestari norjalaisissa häissä) sotsiaalse käitumise üldisi norme nii: „Pulmi hinnatakse selle järgi, kas seal oli hea õlu, hea toit ja laul ning kas suudeti vältida konflikte… Külalised pulmas lülituvad sotsiaalsesse ühismängu, kus nad saavad uue, igapäevasest positsioonist erineva staatuse. Pulmas ei tegutseta ainult ameti ega sotsiaalse väärtusjärjestuse järgi, vaid seal esinetakse hea või halva külalisena. Hea külaline peab sobituma tseremooniameistri (pulmavanema) poolt ette pandud sotsiaalsete käitumisnormidega, ta peab olema valmis kiusama teisi, kuid ka ise suvatsema olla kiusatav.“

Väide kehtib täiel määral ka Eesti pulmakülaliste ja pulmavanema tegevuse kohta.